Akce pro veřejnost

Středisko ve spolupráci s dalšími skauty z Českých Budějovic každoročně pořádá následující tradiční akce

Skautská pouť

Tradiční prezentační akce českobudějovických skautů

Den plný her, soutěží, jarmark, prezentace celoroční činnosti oddílů a řada dalších aktivit.

Určeno pro: děti a mládež, rodiče dětí, skauty i neskauty, pro naše příznivce, ale i třeba jen zvědavce.

Více informací získáte přímo na webových stránkách akce.

Benediktova noc

Noční závod 3 – 6 členných hlídek

Hlídky (3-6 členné skupiny) se samostatně pohybují terénem od startu k cíli přes několik povinných stanovišť (kontrolních bodů), laděých obvykle do humorného rázu.

Trasy jsou připraveny ve dvou variantách:

  • kratší v délce do 25 km
  • delší v délce přes 30 km

Určeno pro: starší děti a mládež (doporučený minimální věk 12+), každá skupina má povinný doprovod; u kratší trasy starší 15 let, u delší trasy starší 18 let.

Oficiální web akce: https://benediktovanoc.cz

Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či právě skautskými oddíly našeho střediska. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. 

Horké pádlo aneb České Budějovice z vody

Závod kánoí, pramic i jiných lodí na českobudějovických vodních plochách

Určeno pro: posádky všech věkových kategorií. Pro rodiče a malé (předškolní) děti možnost nesoutěžní projížďky.

Obvyklý termín pořádání akce: v dubnu v rámci Skautské poutě 

Program zahrnuje:

  • rychlostní závody o Horké pádlo
  • jízdu zručnosti
  • poklidné projížďky pro veřejnost a nesoutěžichtivé zájemce