Naše oddíly

2. oddíl

Jsme 2. oddíl Fénix, který sídlí v Suchém Vrbném. Jsme ryze holčičí oddíl, který tvoří 3 družiny od těch nejmenších světlušek až po velké skautky. Potkáváme se každý týden po družinách a každý měsíc jezdíme všichni společně na výpravy nebo se vydáváme na výlety do přírody. Společně si užíváme spoustu zábavy a snažíme se předávat skautské myšlenky a hodnoty nejen na členky oddílu, ale i za hranice skautské organizace.

Oficiálí web oddílu:

http://www.2oddil.wz.cz

4. oddíl

Jsme 4. skautský dívčí oddíl Berušky, který se svým členkám (6 -15 let) snaží celoročně věnovat a vytvořit jim zajímavý program. Od sportovních aktivit se u nás dostanou k různému vyrábění a dalším obvyklejším i méně obvyklým aktivitám. Učíme se spoustu nových dovedností, získáváme mnoho zkušeností a snažíme se být si navzájem, a i ostatním lidem, dobrými kamarády. Společně se radujeme z výher, ale učíme se i z proher. Každý týden se scházíme na schůzkách a o víkendech pořádáme výpravy. V létě společně jezdíme na tábor pod stan..

Oficiální web oddílu:

https://berusky4oddil.webnode.cz/
https://www.facebook.com/groups/275973795753695/

5. oddíl

Jsme 5. oddíl Stříbrné rybky se zaměřením na vodní skauting. Našimi členkami jsou dívky od 5 let se zájmem o vodu, plavání, splouvání řek, přírodu a skauting všeobecně.

Skautky i žabičky se každý týden schází v menších skupinkách a jednou za měsíc se potkávají dohromady. Kromě toho také jezdíme na víkendové výpravy i jednodenní výlety. V létě jezdíme na čtrnáctidenní tábor u vody, kde jezdíme na lodích, cvičíme skautské dovednosti a hrajeme hry.

Oficiální web oddílu:

http://5oddil.vaveha.cz/aktuálně/

12. oddíl

Jsme 12. skautský oddíl “Šipky” z Českých Budějovic pro kluky a holky. Svým členům (5-15 let) se snažíme celoročně věnovat a vytvořit jim zajímavý program. Od sportovních aktivit se u nás dostanou i k různému vyrábění. Zkoušíme známé i neznámé činnosti a objevujeme nepoznané. Učíme se spoustu nových dovedností, získáme mnoho zkušeností a seznámí se u nás se spoustou kamarádů. Objevujeme a poznáváme společně nevšední dobrodružství. Každý týden se scházíme na schůzkách a o víkendech pořádáme výpravy. V létě společně jezdíme pod stan na tábor, kde hrajeme etapovou hru. Společně se radujeme z výher, ale učíme se i přijímat prohry. Děti se s námi učí proplouvat životem 🙂

Oficiální web oddílu:

http://dvanactkasipky.skauting.cz

15. oddíl

Dobrodružství, nová přátelství a připravenost na život. To je 15. junácký chlapecký oddíl z Českých Budějovic. Vždy minimálně jednou do měsíce vyrážíme o výpravách do přírody a jakmile se trochu oteplí, pravidelně trénujeme na lodích. Scházíme se na pravidelných schůzkách 1x týdně (ve věkových kategoriích vlčat 6-11 let, skautů 11-15 a roverů 15+ let). Každé léto vyrážíme na 14 denní tábor, na kterém zkoušíme veškeré dovednosti, které jsme se naučili přes rok. Jsme dobrá junácká parta, tak neváhejte a přidejte se mezi nás a pojďte zažít nová dobrodružství!

Oficiální web oddílu:

https://patnactka.vaveha.cz/

16. oddíl

Jsme dívčí skautský oddíl původem z Dobré Vody, ale dnes máme členky z různých částí i okolí Českých Budějovic. Snažíme se skautovat se vším všudy. V oddíle máme všechny věkové kategorie – světlušky (6-11 let), skautky (11-15 let) a rangers (nad 15 let). Oddíl tvoří několik družin, které se scházejí pravidelně každý týden na družinových schůzkách. S celým oddílem podnikáme jednodenní nebo víkendové akce minimálně jednou do měsíce a o prázdninách trávíme společně 14 dní na letním stanovém táboře.

Oficiální web oddílu:

penkavy.skauting

22. oddíl

Dvacetdvojka z Vavéhy je mladý oddíl plný Hraničářů, kteří vyráží za dobrodružstvím a nezastaví se před žádnou výzvou!

Oficiální web oddílu:

www.22oddil.cz

24. oddíl

Jsme smíšený 24.oddíl Borůvky, který vznikl v září roku 2018. Ale naše historie sahá o 5 let dříve, kdy jsme vznikli za pomoci 8.oddílu jako odloučená družina v Borovanech- jmenovali jsme se družina Borůvky. Název nám zůstal i pro oddíl :-).  V našem oddílu se scházejí děti v různých věkových kategoriích(5-15 let). Aktuálně nás je asi 23. 

Historicky:

Na počátku naší cesty(před 5 lety) jsme se hlavně potřebovali rozkoukat, naučit se co je to vůbec skaut. Naučit se společní spolupráce s 8.oddílem. Bylo to 5 pěkných let, táborů a akcí.

Současnost:

Do skautského roku jsme se pustili plni sil a očekávání(jako nový oddíl), neb nám dorůstají členové do věku, kdy už se podílejí částečně na činnosti schůzek a celého oddílu. Taky jsme se rozhodli, že by jsme rádi změnili pohled okolí, který nás často vnímá jako kroužek, kde si děti jen hrají. Ale je to trochu jinak:).Skaut je spíše otázka životního stylu, myšlení, určitého získávání různých hodnot, dovedností, radostí, přátelství, ale třeba práce i s tím co nám nejde, co nás zlobí. Ve skupině se snažíme podporovat a povzbuzovat. A tak i uvnitř naší skupiny se snažíme brát a dělat věci letos trochu jinak. To vše a mnohem více se u nás teď děje, i v průběhu roku:).

Samostatnost oddílu -To je něco co nám dává větší zodpovědnost, ale i sílu více se projevit a vybudovat si vlastní tradice a směr:).

V oddíle máme 4 družiny, scházíme se jednou týdně, jezdíme na jednodenní či víkendové akce, podnikáme brigády a v létě pojedeme na 14 dní na tábor, kde budeme hrát etapovou hru a podnikat v přírodě různé akce, putovat,, tábořit atd.